Studeren en ondernemen, een topsport?

Written by redacteur on . Posted in Nieuws, Ondernemen, Studenten en jongeren / studeren

studentenStuderen en ondernemen is geen rare combinatie. Zes procenten van de studenten zijn naast hun studie ook actief als ondernemer. Bernard Wientjes, hoogleraar Ondernemerschap en Leiderschap aan de Universiteit Utrecht is echter niet tevreden met het percentage. “Nederland is een ondernemend land. Maar op een of andere manier is dat nog niet geïncorporeerd, het zit nog niet in de genen van de universiteit”, zegt Wientjes. Hij pleit ervoor dat hogescholen en universiteiten meer doen om ondernemerschap bij de studenten te bevorderen, zoals het aanbieden van aangepaste roosters en begeleiding.

Topsporters kunnen een speciale status krijgen waarmee ze aanspraak kunnen doen op bepaalde regelingen of financiële steun. Waarom dan niet een vergelijkbare status voor student-ondernemers? zegt Wientjes “Als een topondernemer, net als een topsporter, geen tijd heeft voor z’n tentamen dan moet daar begrip voor zijn. Hier ga ik mij zeker sterk voor maken”, vervolgt Wientjes. Vergeleken met de rest van de wereld zijn er in Nederland weinig student-ondernemers. In de Verenigde Staten heeft 11% van de studenten een eigen bedrijf en in Argentinië is dit percentage maar liefst 29%.

Een goed voorbeeld is ondernemer Steinar Henskes. 23 jaar oud en directeur van Bird Control Group. Hij ontwikkelde een lasersysteem waarmee vogels bij vliegvelden kan worden weggejaagd. Hij verkoopt zijn product in tientallen landen en moet vaak naar het buitenland. Omdat het lastig te combineren viel met zijn opleiding aan de Technische Universiteit in Delft moest hij voortijdig met zijn studie stoppen. Hij beoefende lange tijd op hoog, internationaal niveau Judo. “Je maakt bepaalde afspraken en deals om te groeien. Maar aan de andere kant heb je ook een tentamenweek die niet kan worden verplaatst. Dan kies ik ervoor om voor het bedrijf te gaan. Dit gaat niet goed samen omdat het onderwijs eist dat de opleiding op nummer één staat”.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt dat het aan de onderwijsinstellingen zelf is om speciale regelingen te treffen en heeft nog geen plannen om student-ondernemers dezelfde voordelen te geven als topsporters.

Stage in eigen bedrijf en stimuleer ondernemerschap

Written by redacteur on . Posted in Nieuws, Ondernemen, Studenten en jongeren / studeren

ondernemerschapStage lopen in eigen bedrijf of studentenbedrijf moet meer mogelijk zijn, althans dit pleit de Stichting Jong Ondernemen. Doordat er een tekort is aan stageplekken zouden scholieren en studenten meer de mogelijkheid moeten krijgen om stage te lopen binnen hun eigen bedrijf en ervaring opdoen in ondernemerschap, zegt directeur Veefkind van Jong Ondernemen. “We zijn momenteel in gesprek met de overheid, scholen en kennisinstellingen om dit mogelijk te maken,” aldus Veefkind tegenover Nuzakelijk

“Studenten komen in aanmerking met de verschillende facetten van het bedrijfsleven en leren veel over ondernemerschap als ze voor hunzelf beginnen. Wij streven ernaar om jongeren en studenten in hun schoolperiode en/of studentenperiode minstens één keer in aanmerking komen met het ondernemerschap. Dit is uiteindelijk ook goed voor de economie,” zegt Veefkind.

Met de nieuwe plannen hoopt Jong Ondernemen meer mogelijkheden op stageplekken en hierdoor ook het stimuleren van ondernemerschap en ook een bijdrage te kunnen leveren op het terugbrengen van jeugdwerkloosheid. Volgens directeur Veefkind zijn enkele ROC’s en het ministerie al enthousiast over het plan.

Minder werkloosheid door minder te werken

Written by redacteur on . Posted in Algemeen, Nieuws, Ondernemen, Studenten en jongeren / studeren

Werkloosheid in 2013 ruim 8 procent

Werkloosheid

GroenLinks komt met het voorstel om iedereen een 32-uur werkweek te laten werken in plaats van de volle 40-uur. Op deze manier kunnen werkgevers een nieuwe werknemer in dienst nemen die één dag van de week invult. Hiermee zou volgens het voorstel de werkloosheid in Nederland afnemen. De werkloosheid in Nederland in 2013 bereikte in 10 jaar tijd een hoogtepunt van maar liefst acht procent.

Berichten van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn positief en de economie begint zich langzaam te herstellen. Of de mensen die nu werkloos zijn dit het komende jaar gaan merken is nog maar de vraag. Komende week zullen fractieleider Bram van Ojik van GroenLinks en tweede kamerlid Cora van Nieuwenhuizen van de VVD, debat voeren over het voorstel, welke te volgen is op Radio EenVandaag.

Afgelopen januari minder bedrijven failliet verklaard

Written by redacteur on . Posted in Algemeen, Nieuws, Ondernemen

rechtbank faillissementVolgens het CBS zijn er in januari 589 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er zes minder dan in december vorig jaar. De meeste faillissementen kwamen voor uit bedrijven in de handel, gevolgd door bedrijven in de bouw en industriële bedrijven. Eenmanszaken die failliet zijn verklaard zijn buiten deze telling gelaten.

Het aantal faillissementen heeft heeft te maken met het aantal zittingsdagen van rechtbanken, dit kan per maand erg verschillen. Het CBS kijkt daarom naar driemaandsgemiddelde en ziet een lichte daling ten opzichte van 2013. In juli 2013 was er nog een sprake van een piek van 751 faillissementen.

Vrouwen beginnen liever geen onderneming

Written by redacteur on . Posted in Algemeen, Nieuws, Ondernemen

Uit onderzoek van Amway blijkt dat twee derde van de Nederlandse vrouwen liever geen eigen onderneming willen of durven te beginnen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de economische risico’s en faalangst leidend zijn om voor de vrouwen geen ondernemer te worden. Hoe kunnen de Nederlandse vrouwen over de streep worden getrokken om toch te gaan ondernemen? Met extra scholing, zo sprak Vital, Corporate Affairs Area Manager van Amway. “Ik denk dat vooral jonge vrouwen angst hebben om te falen. Sinds de start van hun carrière is het economisch slecht gesteld in Nederland. Een onderneming hebben betekent dit een groter financieel risico”, aldus Vital.

Vrouw ondernemingVrouwen zouden ook bemoedigd moeten worden om een eigen onderneming te beginnen, vindt Vital. Wat opvallend uit het onderzoek is dat er weinig vrouwen zijn die vrezen hun gezin teleur te stellen. Bij mannen blijkt deze zorg veel groter te zijn. Professor Elfring, hoogleraar strategisch management en ondernemerschap aan de Vrije Universiteit vindt het opmerkelijk dat de meerderheid van de vrouwen zichzelf niet ziet ondernemen. “Het is blijkbaar nog niet het geval dat de positie van de Nederlandse vrouw gelijk is als die van de man”, aldus Elfring.

Amway hoopt dat er een cultuuromslag komt en dat vrouwen meer aangemoedigd worden om met hun eigen onderneming te beginnen. Verder hoopt Amway dat door middel van ondernemerschapervaring en het bijleren van zakelijke vaardigheden vrouwen meer gestimuleerd worden om een onderneming te starten.

Ondernemen in Berlijn, een unieke kans!

Written by redacteur on . Posted in Nieuws, Ondernemen

Berlijn ondernemenDe Duitse hoofdstad Berlijn wordt steeds populairder om te ondernemen en staat steeds meer bekend als talenten stad. In Berlijn barst het inmiddels van de verschillende talenten, creatieve en innovatieve bedrijfjes en startups. Een kans, dachten de twee Nederlandse broers Edial en Floris Dekker. Zij zijn begonnen met hun bedrijf Gidsy in Berlijn en hebben zeker geen spijt van hun actie.

‘Mensen volgen hier hun dromen, daarom zijn wij vier jaar geleden ook naar Berlijn gegaan. Bovendien is het een pluspunt dat de stad barst van talent. In de vorm van designers, programmeurs en communitymanagers, ideaal voor ons bedrijfje dus’, aldus beide ondernemers. Gidsy is een platform waarbij mensen hun kennis kunnen aanbieden, op dit platform kunnen mensen elkaar ontmoeten.

De ondernemende Nederlanders staan er niet alleen voor en hebben grote investeerders achter hun staan, waaronder Amerikaans acteur en presentator Ashton Kutcher. ‘Berlijn is arm, maar ook innovatief, genoeg kansen om te ondernemen.’

Ondernemers boos door storing ING

Written by redacteur on . Posted in Nieuws, Ondernemen

storing ingVeel ondernemers hadden last van de storing bij ING. Afgelopen vrijdag konden 660.000 zakelijke klanten van ING niet online of mobiel bankieren. Dit zette enig kwaad bloed bij de ondernemers. Ondernemer Ferdi Kuipers kon de hele dag geen bestellingen plaatsen, betalingen doen of betalingen van klanten inzien. Ook was het voor deze ondernemer extra onhandig om dat het nu juist voor het weekend was.

Software-ontwerper Geert Klein Breteler noemt dit probleem en het gebrek aan service van de ING ‘ongemakkelijk’. “Je moet er toch op kunnen vertrouwen dat je bankservice beschikbaar is?”. ING heeft nog geen reactie gegeven op de storing. Voor ondernemers is een storing steeds meer een probleem omdat er tegenwoordig steeds meer betalingen digitaal worden gedaan.

Ondernemer Ferdi Kuipers vervolgt nog: “Ik weet wel dat je vroeger ook je rekening niet real-time kon volgen, maar nu is je bedrijf erop ingericht. Ik denk dat ik de kosten van de storing maar ga verhalen op ING.”

Eindhoven en Apeldoorn stimuleren sociaal ondernemen

Written by redacteur on . Posted in Nieuws, Ondernemen

De gemeenten Eindhoven en Apeldoorn gaan samen met maatschappelijk investeerder Start Foundation ondernemers stimuleren socialer te gaan ondernemen door middel van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen of kortweg gezegd PSO. MKB-bedrijven kunnen een subsidie krijgen van maximaal 1.000,- euro als zij de PSO aanvragen. Met het PSO kunnen bedrijven zichtbaar maken wat hun bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zo wordt sociaal ondernemen gestimuleerd.

Bedrijven die een PSO keurmerk hebben dragen meer bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen mensen. ‘Deze kleine bedrijven vallen in de regel niet onder de toekomstige quotumregeling, maar willen zelf laten zien dat ze sociaal ondernemen, nu kan dat ze zakelijk voordeel opleveren,’ aldus dhr. Jos Verhoeven, directeur Start Foundation. De initiatiefnemers van het PGO-certificaat stellen op dit moment 145.000,- euro beschikbaar voor sociaal ondernemen, waar ongeveer 130 bedrijven gebruik van kunnen maken. De subsidie dekt de helft van de kosten, de andere helft moeten bedrijven betalen.