Hoe werken onze hersenen eigenlijk?

bovenaanzicht hersenenOnze hersenen verschillen enorm ten opzichte van de hersenen van dieren. Onze hersenen kunnen veel meer dingen die voor dieren hersenen veel te moeilijk en complex zijn, zoals praten, lastige oplossingen bedenken en plannen maken voor de toekomst. Het grootste verschil is dat wij onze gedachten, emoties en ideeën aan anderen kunnen delen.

Werking hersenen

onderdelen hersenenDe hersenen kun je onderverdelingen in de grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam. Al deze onderdelen liggen onder de hersenvliezen. Onze hersenen nemen circa twee procent van ons lichaamsgewicht in beslag, maar verbruiken maar liefst 20 procent van alle zuurstof die wij in ons lichaam opnemen. Bovendien verbruiken onze hersenen circa 30 procent van al onze lichaamsenergie.

De grote hersenen bestaan uit twee gelijkvormige hersenhelften die met elkaar in verbinding staan door een zo geheten balk. De grote hersenen staan in verbinding met de hersenstam door middel van twee stelen.

De grote hersenen kun je weer in vier gedeelten onderscheiden, namelijk de:

  • Voorhoofdskwab (frontal Lobe)
  • Achterhoofdskwab (Occipital Lobe)
  • Zijkwab (Temporale Lobe)
  • Slaapkwab (Parietal Lobe)

Beweging

De motoriek van het lichaam wordt geregeld in een centra die net voor de centrale groef die je voorhoofdskwab van de zijkwab onderscheidt. In dit centra worden prikkelingen van de bewegingspieren verwerkt en aangestuurd. Het motorische gedeelte aan de linkerkant regelt de functies aan de rechterkant van het lichaam en visa versa.

Voelen

Achter dezelfde centrale groef worden ligt het centra die gevoelsprikkels op vangt en verwerkt. Ook is er een vaste centra voor spraak en schrijven en voor reuk, smaak, gehoor- en gezichtsprikkels. In onze hersenstam worden alle binnenkomende signalen uit de hersenschors verwerkt en geregeld. In de hersenstam zit ook een centra waarin de seksuele functie wordt geregeld en je geslachtsrijpheid.

Denken

Het bijzondere aan ons brein ten opzichte van dieren is dat wij in staat zijn om te denken, keuzes maken en keuzes onderscheiden. Onze hersenen bestaan uit circa 100 miljard neuronen (zenuwcellen). Deze neuronen staan met elkaar in verbinden, elke neuron kan in verbinding met 5.000 andere neuronen. Deze verbindingen worden gelegd via de dendrieten (uitlopers van de neuronen).

Uiteindelijk bepaalt het aantal dendrieten ons denkvermogen. Informatie die wij via onze zintuigen binnen krijgen worden verwerkt in het sensorische geheugen en korte termijn geheugen. Hier wordt de informatie gefilterd en gaat deze naar het lange termijn geheugen. Zodra wij deze informatie gebruiken en toepassen zijn wij aan het denken.

Leave a comment