Groot deel van wereld reed links

Written by redacteur on . Posted in Science, Wistjedat

Wist je dat een groot deel van de wereld ooit links reed? In de tijd van de Romeinen werd er al links gereden. De Romeinen gebruikte de regel ‘links rijden of lopen’ omdat dit makkelijker was bij het benaderen van de vijand. Ze hadden hun zwaard in de rechterhand. Als ze rechts van de vijand stonden waren ze dus in het nadeel. Ook ridders reden aan de linkerkant wanneer ze aan toernooien meededen omdat ze met hun rechterhand de lans vasthielden.

Later kwamen er meer paardenkarren en koetsen met twee of meer paarden en ging men rechts rijden omdat dit praktischer was. De bestuurder zat aan de linkerkant en kon daarmee beter de afstand inschatten tot andere karren. Napoleon voerde uiteindelijk de regel ‘rechts rijden’ in Frankrijk in. Doordat hij grote delen van Europa beheerste gingen ze daar ook rechts rijden.

Op dit moment zijn er circa 75 landen (vooral eilanden) waar men nog links rijdt. Dit zijn onder andere: Groot Brittannië, Ierland, Australië, India, Japan, Suriname en Zuid-Afrika.

Tags: ,

Trackback from your site.