Posts Tagged ‘jong ondernemen’

Studeren en ondernemen, een topsport?

Written by redacteur on . Posted in Nieuws, Ondernemen, Studenten en jongeren / studeren

studentenStuderen en ondernemen is geen rare combinatie. Zes procenten van de studenten zijn naast hun studie ook actief als ondernemer. Bernard Wientjes, hoogleraar Ondernemerschap en Leiderschap aan de Universiteit Utrecht is echter niet tevreden met het percentage. “Nederland is een ondernemend land. Maar op een of andere manier is dat nog niet geïncorporeerd, het zit nog niet in de genen van de universiteit”, zegt Wientjes. Hij pleit ervoor dat hogescholen en universiteiten meer doen om ondernemerschap bij de studenten te bevorderen, zoals het aanbieden van aangepaste roosters en begeleiding.

Topsporters kunnen een speciale status krijgen waarmee ze aanspraak kunnen doen op bepaalde regelingen of financiële steun. Waarom dan niet een vergelijkbare status voor student-ondernemers? zegt Wientjes “Als een topondernemer, net als een topsporter, geen tijd heeft voor z’n tentamen dan moet daar begrip voor zijn. Hier ga ik mij zeker sterk voor maken”, vervolgt Wientjes. Vergeleken met de rest van de wereld zijn er in Nederland weinig student-ondernemers. In de Verenigde Staten heeft 11% van de studenten een eigen bedrijf en in Argentinië is dit percentage maar liefst 29%.

Een goed voorbeeld is ondernemer Steinar Henskes. 23 jaar oud en directeur van Bird Control Group. Hij ontwikkelde een lasersysteem waarmee vogels bij vliegvelden kan worden weggejaagd. Hij verkoopt zijn product in tientallen landen en moet vaak naar het buitenland. Omdat het lastig te combineren viel met zijn opleiding aan de Technische Universiteit in Delft moest hij voortijdig met zijn studie stoppen. Hij beoefende lange tijd op hoog, internationaal niveau Judo. “Je maakt bepaalde afspraken en deals om te groeien. Maar aan de andere kant heb je ook een tentamenweek die niet kan worden verplaatst. Dan kies ik ervoor om voor het bedrijf te gaan. Dit gaat niet goed samen omdat het onderwijs eist dat de opleiding op nummer één staat”.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt dat het aan de onderwijsinstellingen zelf is om speciale regelingen te treffen en heeft nog geen plannen om student-ondernemers dezelfde voordelen te geven als topsporters.

Jonge ondernemers combineren idealen en winst

Written by redacteur on . Posted in Nieuws, Ondernemen, Studenten en jongeren / studeren

Voor de komende 6 maanden gaan 80 jonge professional op zoek naar de perfecte combinatie van een winstgevende onderneming en het bijdragen aan voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. De jonge ondernemers bedenken nieuwe business cases om problemen in ontwikkelingslanden op te lossen. Hiermee maken ze kans op de hoofdprijs van 5.000 euro van de Partnership Verkiezing 2012.

Ontwikkelingslanden vragen om specifieke kennis van sectoren waar Nederland in uitblinkt. Dit is voornamelijk onze water- en agrosector. Deze kennis kan goed gebruikt worden op het gebied van overstromingen, voedseltekorten en droogte.

De jonge ondernemers hebben tot 25 september de tijd om hun business case af te maken. Er kan gestemd worden op de verschillende business cases op het Nuzakelijk.nl. De jury zal vervolgens een keuze maken wie de beste business case heeft.

Steeds meer jongeren kiezen voor het ondernemerschap

Written by redacteur on . Posted in Nieuws, Ondernemen

Volgens de Stichting Jong Ondernemen neemt het aantal aanmeldingen voor het onderwijsprogramma van Jong Ondernemen flink toe. Afgelopen jaar steeg het aantal aanmeldingen met ruim 10 procent. Zowel de stichting als de verschillende onderwijsinstellingen zijn erg blij met deze ontwikkeling. Jongeren worden namelijk weerbaarder en nemen ook meer verantwoordelijkheid. Het is opvallend dat er veel groei is te zien bij zowel VMBO-, MBO-, Havo/VWO-, HBO- als WO-studenten. Blijkbaar wordt het ondernemerschap steeds populairder bij jongeren en studenten.

“Veel jonge entrepreneurs durven steeds meer gewaagde en innovatieve producten op de markt te zetten. Ook zijn veel studenten bezig met verantwoord ondernemen”, zegt Bernard Wientjes, voorzitter van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Uit onderzoek blijkt dat jongeren niet een leven lang bij één baas willen werken, maar zelf meer uitdaging zoeken. Dhr. Wientjes zegt: “Jonge ondernemers die durven te innoveren zijn de werkgevers van de toekomst.”