Hoe maak je een SWOT-analyse?

Misschien heb je het wel vaker gehoord, maar je weet niet goed wat je ermee moet of kan. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, oftewel: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen. Met een SWOT-analyse krijg je inzicht in de interne en externe omgeving van je onderneming. Je krijgt meer inzicht in je bedrijf en kan hiermee een plan maken voor de toekomst.

Een SWOT-analyse is in feite een samenvatting van je marktonderzoek, concurrentieanalyse en omgevingsanalyse. Met deze analyse krijg je een goed beeld van je onderneming en de omgeving. Je kunt je eigen sterktes en zwaktes beschrijven en naar de kansen en bedreigingen in je omgeving kijken. Als je deze punten in kaart brengt kun je zien waar nog verbeterpunten in liggen. Een SWOT-analyse hoeft niet perse uitgebreid te zijn, je kunt het ook voor projecten gebruiken om een goed overwogen besluit te nemen. Strategieën worden vaak gekozen naar aanleiding van een SWOT-analyse.

Interne analyse

De sterktes en zwaktes zijn punten die in de interne analyse naar voren komen. De sterke en zwakke punten kun je beschrijven door je onderneming te analyseren. Analyseer je marketing, personeel, logistiek, organisatiestructuur en financiële situatie. Door naar deze punten te kijken kun je de sterke en zwakke punten van je onderneming beschrijven. Je sterktes en zwaktes kun je zelf beïnvloeden. Zo kunnen sommige ondernemingen op bijna alle bovengenoemde punten sterk zijn, maar is bijvoorbeeld de financiële situatie erg zwak.

Externe analyse

Als je eenmaal je eigen onderneming goed hebt bekeken en geanalyseerd kun je naar de omgeving kijken. De kansen en bedreigingen komen altijd buiten je onderneming. Je kunt deze punten omschrijven door te kijken naar je afnemers, concurrentie, distributienetwerk en de bedrijfstak. De kansen en bedreigingen kunnen ook voorkomen in de macro-omgeving, zoals nieuwe wet- en regelgeving. Hier kun je als onderneming geen of weinig invloed op uitoefenen. Bij het omschrijven van de kansen kun je gelijk ook kijken naar hoe je deze kansen kunt benutten. Bij het analyseren en beschrijven van de bedreigingen moet je kijken hoe je deze kan omzetten in een kans of hoe je deze kan afwenden.

De stappen om een SWOT-analyse te maken

  • Analyseer en benoem de sterktes en zwaktes;
  • Analyseer en benoem de kansen en bedreigingen;
  • Selecteer de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen;
  • Maak een SWOT-analyse, met behulp van de SWOT matrix.

Hieronder zie je een voorbeeld van een SWOT matrix.

(klik hier voor een grotere afbeelding)

De SWOT matrix is een schema waarin je de belangrijkste onderdelen van de SWOT-analyse worden weergegeven. Formuleer drie of vier sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen en zet deze in de matrix. Vervolgens kijk je naar alle onderdelen en geef je dit onderdeel een waarde van 1 t/m 10 (zie het voorbeeld hierboven).
Als je alles hebt ingevuld tel je de punten op. Bekijk waar de belangrijkste knelpunten zijn. Op basis van deze gegevens kun je een strategie bedenken deze knelpunten aan te pakken.

Leave a comment