Tips schrijven van een scriptie

Elke student moet er ooit aan geloven, een scriptie schrijven. Ben je aan het afstuderen dan kun je op internet handige tips vinden voor het schrijven van een scriptie. Wij hebben onze best gedaan en de beste tips gevonden voor het schrijven van een scriptie. Tips schrijven van een scriptie vind je hier. Lees hieronder de zeven tips

1. Het onderwerp

Begin op tijd met het zoeken naar een scriptieonderwerp. Je kunt goede onderwerpen vinden aan de hand van de onderwerpen die je tijdens je studie hebt behandeld. Misschien waren er onderwerpen die jou extra boeiend vond. Vind je het nog steeds lastig om een geschikt onderwerp te vinden? Praat dan met je begeleidende docent en wie weet heeft hij/zij iets voor jou. Heb je eenmaal een onderwerp? Pas dan op dat je niet een te breed onderwerp hebt, zoals “kroongetuigen.” Maak je onderwerp concreter, zoals “Garanties in de Nederlandse strafvordering met betrekking tot de betrouwbaarheid en het gebruik van kroongetuigenverklaringen.”

2. Kies een probleemstelling

Een probleemstelling is altijd in de vorm van een vraag, zoals “Op welke manier kunnen kroongetuigen in Nederland veilig hun verklaringen afleggen zonder dat ze in gevaar komen door betrokken wraaknemers?” Een goede probleemstelling voldoet aan vier eisen.

  • Helder/concreet
  • Afgebakend
  • Wetenschappelijk relevant
  • Onderzoekbaar

Het blijft altijd lastig om een goede probleemstelling te schrijven. Meestal kun je een probleemstelling bijstellen of aanscherpen naar mate je verder bent gevorderd met je scriptie.

3. Literatuuronderzoek

Het doen van een literatuuronderzoek is niet alleen maar zoeken, maar vooral een kwestie van selecteren. Denk bij elk literatuurstuk die je hebt gevonden: draagt dit boek of artikel bij aan een antwoord voor mijn probleemstelling?

Veel studenten maken de fout om pas te gaan schrijven als ze alle literatuur hebben gevonden. Doe dit vooral niet! Besteed in het begin circa 10 procent van de tijd aan schrijven. Ideeën die je tijdens het lezen van de literatuur opdoet kun je dan ook gelijk opschrijven. Naarmate je steeds verder bent in je scriptie besteed je steeds meer tijd aan het schrijven.

Het is handig om met een hoofdstukindeling te werken, zodat je structuur aanbrengt. Maak per hoofdstuk een:

  • Overzicht van de vragen die je gaat beantwoorden
  • Samenvatting van de redeneringen
  • Overzicht van de thema’s die je gaat behandelen
  • Digitaal kaartsysteem waarbij je systeem aanmaakt voor elke bron. Verwerk hierin auteursgegevens, uitgever gegevens, titel, jaartal, korte samenvatting van de relevante gedeelten en eventuele paginanummers

4. Het schrijven van de scriptie

Denk eerst na voordat je gaat schrijven! Schrijven is meer dan alleen een hoop woorden op papier zetten. Denk bij het schrijven niet aan de lay-out of perfecte formuleringen, dit komt later wel. Heb je moeite met het beginnen van schrijven? Denk dan niet teveel na en probeer ‘vrij te schrijven.’

Heb je eenmaal wat op papier staan, kijk dan kritisch naar wat je geschreven hebt. Durf ook teksten te schrappen als je denkt dat het niet bijdraagt aan je scriptie. Het maken van een goede scriptie is veel dingen aanpassen en knippen. De eerste versie is (bijna) nooit de definitieve versie. Laat je scriptie ook lezen door anderen.

Wat misschien wel het belangrijkste is aan een scriptie is het taalgebruik. Denk hier goed aan! Veel studenten hebben moeite met spelling en correct taalgebruik. Als je van jezelf weet dat je taalkundig niet zo sterk bent, verdiep je dan opnieuw in de theorie. Spelfouten zijn doodmakers! Herhaal niet steeds dezelfde woorden en stellingen. Kun je moeilijk synoniemen vinden? Check dan deze website. http://synoniemen.net/

Vermijd hele lange zinsconstructies en probeer zo concreet mogelijk te zijn. Stick to the point! Maak je teksten niet onnodig deftig of wollig. Leg vaktermen altijd uit aan de lezer. Denk er ook aan dat het om kwaliteit gaat, niet kwantiteit! Goede scripties zijn vaak niet groot.

5. Bronvermeldingen

Natuurlijk hoort bij elke scriptie een literatuurlijst. Bekijk hieronder een paar voorbeelden voor het formuleren van literatuurstukken.

Vb 1: Ajzen, I. (2007). Attitudes, Personality and Behaviour. Berkshire: Open University Press.

Vb 2: Allen, N.J. & Meyer, J.P., (1999). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, (69) 1-45.

vb 3: Bandura, A. (2009). Exercise of human agency through collective efficacy. Current Directions in Psychologi¬cal Science, vol. 12, pp. 75–90.

6. Afwerking en tips

Schrijf de inleiding en conclusie pas als je scriptie bijna klaar is. Denk eraan dat je geen nieuwe informatie vertelt in de conclusie. Denk goed na over de lay-out, regelafstanden en lettertype. Hanteer consequent dezelfde stijl. Nummer de hoofdstukken en paragrafen systematisch en logisch. Maak vervolgens de definitieve inhoudsopgave en voorblad. Vergeet ook niet om te verwijzen naar de bijlagen en de bijlagen een titel en nummer te geven.

Houd het doel van je schrijven altijd voor ogen. Blijf tijdens het schrijven van je scriptie steeds de doel- en/of probleemstelling voor ogen. Veel studenten vergeten dit en komen er achteraf pas weer achter waarom zij een scriptie schrijven.

7. Hulp

Als je ergens niet uitkomt of je hebt vragen? Vraag dan je begeleider om hulp. Je begeleider kan je veel informatie geven en je helpen op punten waar jij met zit. Ben je op zoek naar nog meer informatie over het schrijven van een scriptie? Dan hebben wij hieronder enkele handige boeken die je kunt bestellen.

Padmos, B., De scriptiesupporter: een doeltreffende aanpak van je scriptie, Garant, 2007.
Pollefliet, L., Een eindwerk schrijven: Do’s en Don’ts, Academia Press, 2009.
Verschuren, P. en H. Doorewaard, Het ontwerpen van een onderzoek, Boom, 2007.

Gebruik deze tips voor het schrijven van je scriptie, dan kan het bijna niet meer misgaan. Wij wensen je veel succes!